Navigo3De urologen van het Centrum voor Urologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben een 3D Navigatiesysteem in gebruik genomen waarmee nauwkeuriger biopten (stukjes weefsel) uit de prostaat kunnen worden genomen. Met het systeem kan de uroloog in 3D zien waar het biopt precies genomen is. Bovendien wordt de exacte plaats in het systeem geregistreerd. Doordat de biopten nauwkeuriger genomen worden, kunnen ze beter worden beoordeeld en zijn de uitslagen betrouwbaarder.

Uroloog Bart Schrier: ‘Het mooie van dit systeem is dus dat je in 3D exact ziet waar het biopt genomen wordt én dat de precieze plaats per biopt wordt geregistreerd.

Bovendien krijgt de patholoog in tegenstelling tot vroeger mooie rechte stukjes weefsel aangeleverd waardoor de beoordeling eenvoudiger is. Per biopt kan hij aangeven of en er tumor zit. De uitslag van de biopten voeren we vervolgens in het 3D model van de prostaat in en zo weten we precies waar in de prostaat de kanker zit.’

Die precieze plaatsbepaling maakt het voor de urologen mogelijk veel gerichter te behandelen. Schrier: ‘Doordat we de exacte locatie van de kanker in de prostaat kennen, kunnen we bij een operatie veiliger de zenuwen voor de erectie sparen, zonder het risico te lopen dat de snijvlakken positief zijn. Maar er wordt niet altijd geopereerd. Als er maar weinig kanker in de prostaat zit en er bijvoorbeeld maar 1 biopt tumor bevat, kan er vaak worden afgewacht. Met het 3D systeem weten we precies waar het haardje zit en kunnen we het dus goed volgen. En wil de patiënt niet afwachten, dan kunnen we nu heel gericht behandelen. Over een paar maanden hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid het haardje te bevriezen. Na verloop van tijd kun je zien of het helemaal weg is door een biopt op precies dezelfde plaats te nemen.’

Steeds meer patiënten met een verhoogd PSA en negatieve biopten wordt een MRI aangeboden om zeker te zijn dat er geen kanker wordt gemist. Als er afwijkingen worden gevonden kunnen er in de MRI ook biopten worden genomen. Het nemen van biopten in de MRI is tijdrovend en daarmee duur. Ook is het minder patiëntvriendelijk aangezien de patiënt een uur op zijn buik in de MRI moet liggen. Schrier: ‘Wij kunnen binnenkort de MRI beelden van de prostaat koppelen aan het 3D navigatiesysteem waardoor we geen biopten meer hoeven te nemen in de MRI. Met het nieuwe systeem duurt het nemen van een biopt 10 minuten.’