Het gevaar van internetpillen

In Nederland bestelt een deel van de mensen medicijnen via internet. Gemak, anonimiteit en de prijs kunnen redenen zijn om op deze manier medicijnen de te kopen. Dit kan echter gevaarlijk zijn!

Uit onderzoek blijkt dat 96% van de internetapotheken illegaal en 62% van de via internet bestelde medicijnen nep zijn. Nepmedicijnen kunnen onwerkzaam zijn maar ook gevaarlijke reacties veroorzaken.

Voor het kopen van een medicijn is in Nederland een recept nodig, ook via internet. Medicijnen verkrijgbaar zonder recept, met een andere naam of goedkoper zijn dus waarschijnlijk namaak. Het slikken van namaak medicijnen kan schadelijk voor uw gezondheid zijn.

De aandacht voor dit probleem neemt toe. Uit onderzoeken van Uitgesproken EO en de Consumentenbond bleek eveneens dat een groot deel van de via internet bestelde medicatie nep is. Ook de Inspectie voor de Volksgezondheid waarschuwt mensen voor het gevaar van deze pillen.

Voor meer informatie over de gevaren van namaak medicatie kunt u kijken op www.internetpillen.nl

Bloed in het sperma

 

Bloed in het sperma heet hemospermie of haematospermie. Het is een probleem dat zich vaak voordoet en veel onrust veroorzaakt, maar meestal geen ernstige oorzaak heeft.

 

Bij 40% van de patiënten is bloed in het sperma de enige klacht. De overigen hebben bijkomende klachten, zoals branderigheid bij het plassen, pijn bij de zaadlozing, problemen met het plassen (vaak, weinig, nadruppelen) of bloed in de urine. Hemospermie komt bij mannen op alle leeftijden voor en treedt meestal meerdere malen op.

 

Bij de helft van de patiënten wordt geen oorzaak voor het probleem gevonden. De klacht gaat dan ook vanzelf over. Bloed in het sperma kan echter ook veroorzaakt worden door een ontsteking van de prostaat, plasbuis of zaadblaasjes. Een beschadiging door een ongeluk of een operatie aan de prostaat, zaadblaasjes, plasbuis of teelballen kan eveneens hemospermie veroorzaken. Ook kan in een gering aantal gevallen prostaat- of teelbalkanker de oorzaak van het probleem zijn.

 

Bij het lichamelijke onderzoek zullen de teelballen en de prostaat worden onderzocht. Het onderzoek van de prostaat heet rectaal toucher. Met een vinger via de anus kan men voelen of de prostaat afwijkend is. Het is een wat ongemakkelijk maar weinig pijnlijk en wel belangrijk onderzoek.

 

 

Indien nodig kan de huisarts aanvullend onderzoek laten verrichten, zoals  bloedonderzoek  en een urine- en/of spermakweek.

 

Indien er geen bijkomende klachten zijn en bij onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, kan bij mannen jonger dan 40 jaar worden afgewacht of de klacht verdwijnt. Komen de klachten terug dan zal vaak een antibioticumkuur worden voorgeschreven.

 

Bij mannen boven de 40 jaar wordt, met name als de klachten niet spontaan verdwijnen, verder onderzoek  door een uroloog geadviseerd. De uroloog zal meestal een ECHO onderzoek van de prostaat verrichten om prostaatkanker uit te sluiten.

 

Seksuele activiteit is zowel voor de patiënt als voor de partner bijna altijd onschadelijk.

 

Screening op Prostaatkanker


Op 26 maart 2009 werden de resultaten van de Europese studie (de ERSPC-studie) naar het nut van screening op prostaatkanker gepubliceerd. In de studie werd een groep gezonde mannen actief onderzocht op de aanwezigheid van prostaatkanker, terwijl in een andere groep alleen onderzoek werd gedaan als er klachten waren. Als er prostaatkanker werd gevonden in een van beide groepen werden behandelmogelijkheden gekozen volgens de algemeen geldende richtlijnen, afhankelijk van het stadium en de voorkeur van de patiënt. De studie die gecoördineerd wordt door onderzoekers uit het Erasmus MC Rotterdam toont aan, dat screening op prostaatkanker, in een groep van 162000 mannen tussen 55 en 70 jaar,  de sterfte met 20% verminderd. Een recente update van de studie toont zelfs een sterftereductie van 31%.

Screening op prostaatkankerTegelijkertijd werd in een minder groot Amerikaanse onderzoek geen verschil in sterfte gevonden door screening. Bij het screenen naar prostaatkanker wordt gebruik gemaakt van PSA. Deze uit de prostaat afkomstige stof kan in het bloed worden gemeten. In Amerika laten al veel meer mannen hun PSA bepalen dan in Europa. In de Amerikaanse studie was ook in de controlegroep vaak de PSA waarde bepaald. Daarom is een betrouwbare uitspraak over het nut van screening op prostaatkanker op basis van deze Amerikaanse studie niet mogelijk voor de Europese situatie.

De ERSPC studie laat ook zien dat screening nadelen kan hebben. Bij veel mannen zal een prostaatkanker worden vastgesteld, die geen klachten geeft in het verdere leven. In de huidige studie werd dit aantal geschat op 30%. Daarom moet het nut van screenen verder worden onderzocht. Immers als er een vorm van kanker wordt gevonden die niet tot problemen zal lijden, is behandeling niet noodzakelijk, maar heeft de diagnose kanker wel impact op de kwaliteit van leven. Een manier om het aantal nutteloze behandelingen te verminderen is het actief controleren (active surveillance) van mannen met langzaam groeiende prostaatkankers en niet meteen te opereren of te bestralen. De Rotterdamdse onderzoeksgroep is intussen een studie begonnen waarin dit active surveillance beleid centraal staat (patienteninformatie

De Nederlandse Vereniging voor Urologie adviseert alle mannen die overwegen zich te laten screenen op het bestaan van prostaatkanker zich optimaal te laten informeren over het risico van de aanwezigheid van een prostaatkanker, en de gevolgen van screening. De website prostaatwijzer.nl geeft hierover aanvullende informatie.
Ook uw huisarts kan u helpen bij het maken van een keuze. Het Nederlands Huisartsengenootschap heeft aanvullende informatie in hun patientenbrief.

Erectievergoeding


man
Medicijnen en andere behandelingen voor erectieproblemen worden al heel lang niet vergoed. Voor 1 januari 2009 werd alleen de injectietherapie vergoed, maar vanaf deze datum is ook deze behandeling uit het basispakket gehaald en wordt ook door de meeste aanvullende verzekeringen niet vergoed.
Via de website www.medicijnkosten.nl kunt u uitrekenen wat een behandeling u gaat kosten. Houd hierbij ook rekening met de vergoeding die u aan de apotheek moet betalen voor de aflevering van de medicijnen, het zgn. aflevertarief.
Ivan Wolffers geeft in een column in Medisch Contact zijn mening over het feit dat patienten met erectieproblemen hun behandeling zelf moeten betalen.

Lees meer

 

 

Verhoogd PSA

 

De PSA test is een laboratoriumbepaling in het bloed waarbij de hoogte van het eiwit PSA wordt vastgesteld. Het eiwit PSA, dat in zeer geringe mate in het bloed is terug te vinden, komt uit de prostaatklier: het is een eiwit dat elke prostaatcel maakt en in geringe mate “lekt” in de bloedbaan. Het is een afkorting van Prostaat Specifiek Antigeen, een naam die ten onrechte doet vermoeden dat het een eiwit is dat met het afweersysteem te maken heeft (antigen). Het is een onderdeel van het zaadvocht, maar de exacte functie van het eiwit is onvoldoende bekend.

Bij aandoeningen van de prostaat waardoor cellen meer van dit eiwit zullen lekken ontstaat een verhoging van de meetbare hoeveelheid in het bloed. Aandoeningen die hieraan ten grondslag kunnen liggen zijn ontstekingsreacties (infectie), trauma (beschadiging van het weefsel) of prostaatkanker. Ook zal een grote prostaat meer PSA afscheiden dan een kleine. Maar regelmatig wordt een verhoging van het PSA gemeten zonder aanwijsbare oorzaak.

Omdat bij diverse oorzaken voor een verhoging van PSA duidelijke symptomen zijn, wordt PSA niet gebruikt om infecties of een trauma vast te stellen. In de praktijk wordt het, bij mannen waarbij nog geen prostaatkanker is vastgesteld, alleen gebruikt om na te gaan of er sprake zou kunnen zijn van prostaatkanker.

 

PSA en prostaatkanker

Zoals hierboven beschreven kan de PSA waarde verhoogd zijn a.g.v. prostaatkanker. Maar ook andere oorzaken zijn genoemd, evenals de constatering dat er vaak geen reden wordt vastgesteld voor een verhoogd PSA. Maar andersom kan ook bij een normaal PSA gehalte soms toch prostaatkanker worden vastgesteld.

Toch speelt de PSA waarde een rol in de opsporing van prostaatkanker: het helpt ons mee in het besluit of aanvullend onderzoek naar prostaatkanker nodig is of niet.

Bij mannen waarbij reeds prostaatkanker is geconstateerd kan het PSA dienen als controle op het effect van een eventuele behandeling.

 

Redenen voor verder onderzoek van de prostaat n.a.v. de PSA test.

Bij een verhoging van de PSA waarde ten opzichte van de, aan de leeftijd aangepaste, normale bovengrens, kan besloten worden om weefselonderzoek (biopten) van de prostaat te doen.

Soms zijn uit eerdere bepalingen reeds waarden van het PSA vastgesteld. Dan kan een duidelijke stijging van het PSA alleen soms ook een aanleiding voor verder onderzoek zijn. Soms kan een eerdere bepaling ook laten zien dat de PSA waarde juist heel stabiel is: dat kan dan juist een reden zijn te wachten met verder onderzoek. Het is goed om te realiseren dat ook bij een normale waarde van het PSA er een enkele keer toch prostaatkanker kan bestaan.

 

Figuur 1. Normaalwaarden PSA per leeftijdscategorie (mannen)

µg/l

40 - 50 jaar

µg/l

50 - 60 jaar

µg/l

60 - 70 jaar

µg/l

> 70 jaar

(bron: Diagnostisch Centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis)

 

De interpretatie van alleen het PSA om te besluiten tot verder onderzoek is dus niet gemakkelijk. Daarom zal meestal zal ook inwendig onderzoek worden verricht, waarbij via de anus de prostaat afgetast wordt plaatsvinden om eventueel te voelen afwijkingen te constateren. Los van of in combinatie met de hoogte van het PSA kan dit dan leiden tot het advies om weefselonderzoek te laten verrichten.

 

Weefselonderzoek van de prostaat (prostaatbiopten)

Het aanvullend onderzoek waarmee gekeken wordt of zich prostaatkanker heeft ontwikkeld of niet bestaat uit weefselonderzoek van de prostaat. Om prostaatweefsel te verkrijgen voor onderzoek wordt onder echografische controle een ruim aantal biopten (weefselstukjes) uit de prostaat verwijderd. De prostaat wordt door de anus heen bereikt: de weefselstukjes worden met een naaldje door de wand van de endeldarm heen uit de prostaat, die daar pal voor ligt, weg geprikt. Het weefsel wordt onderzocht door de patholoog-anatoom. De uitslag is doorgaans na 7 dagen bekend en wordt dan op het spreekuur met de patiënt besproken.

 

Samenvatting

  • PSA is een alleen hulpmiddel voor de besluitvorming weefselonderzoek te doen naar prostaatkanker.
  • Een verhoogd PSA kan wijzen op prostaatkanker maar bewijst dat niet. En ook bij een normaal PSA komt prostaatkanker voor.
  • Andere oorzaken voor een verhoging van het PSA kunnen zijn: goedaardige prostaatvergroting, trauma, infectie.
  • Regelmatig wordt geen oorzaak voor een verhoging vastgesteld.
  • Bij patiënten waarbij reeds prostaatkanker is vastgesteld kan het PSA dienen als een van de middelen om het effect van een eventuele behandeling te controleren.

 


29–05-2008

Afspraak

  • 's-Hertogenbosch: 073-553 6010
  • Boxtel: 0411-656858
  • Zaltbommel: 0418-540027
  • Nieuwkuijk: 073-5532434

telefoon

Volg ons

Volg het Centrum Voor Urologie via Twitter

@CentrumUrologie

twitter